ehtasauna_teksti_valkoinen

Arvonta

Osallistu arvontaan ja voita Harvia Legend 240 -kiuas! (Arvo 679 €)

arvonta2022-ilmanteksteja

Arvonta on päättynyt

Kiuasarvonta

 1. Arvontaan osallistutaan tältä sivulta löytyvällä lomakkeella
 2. Palkintona Harvia Legend 240 -kiuas. Palkinnon arvo on 679 €.
 3. Palkinto toimitetaan maksutta voittajalle Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Toimituksen arvo on 40 €.
 4. Arvonta suoritetaan 31.5.2022
 5. Voittajan nimi ja kotipaikka julkaistaan Ehtasaunan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla

Ehta

Ehta tarkoittaa aitoa ja oikeaa. Ehtasauna on perholaisen perheyrityksen yli 1300 saunan kokemuksella rakentama laadukas ja vankka valmissauna, jonka tärkeimpänä ominaisuutena ovat hyvät löylyt.

Ehta perheyritys

Ehtasauna (Ehta Group Oy) on aito suomalainen perheyritys Keski-Pohjanmaalla Perhossa. Saunoja rakentavat Humalajoen veljekset jo toisessa polvessa.

Kunnon löylyt

Saunoista ja saunomisesta riittää puhetta ja mielipiteitä. Meidän näkemyksemme on se, että vaikka monet yksityiskohdat ovat tärkeitä, kaikkein tärkeintä on kuitenkin kunnon löylyt. Siksi Ehtasauna on suunniteltu hapekkaiden, kosteiden ja pehmeiden löylyjen ehdoilla.

Lujaa laatua

Saunamme on sananmukaisesti ehtaa tavaraa. Lujaa kotimaista kuusta, joka on liimattu ja höylätty vääntymättömäksi jykeväksi lamellihirreksi. Myös muut rakenteet ja yksityiskohdat on tehty kestämään sekä aikaa että katsetta.

Aidosti helppoa

Meidän mielestä saunan ostamisen tulee olla yhtä helppoa kuin sen lämmittämisenkin. Siksi saat saunasi aina löylyvalmiina omalle tontillesi. Autamme rakennusluvassa ja neuvomme perustuksissa.

yli 1300 saunan kokemus

Ehtasauna ei ole prototyyppi. Olemme rakentaneet yli 1300 hirsisaunaa. Hirsi hirreltä, laude lauteelta ja löyly löylyltä yksityiskohdat ovat hioutuneet, lastentaudit karsittu ja sauna kehittynyt nykyiseen muotoonsa.

© Ehta Group Oy

Arvonnan ehdot

 1. Palkinto sisältää uuden Harvia Legend 240 -kiukaan toimitettuna voittajalle Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Palkinto on arvoltaan 679 €. Voittoa ei voi vaihtaa rahaksi, eikä sitä voi myydä. Voiton voi halutessaan luovuttaa eteenpäin ennen palkinnon lähtettämistä.
 2. Arvonnassa huomioidaan vain osallistuminen per sähköpostiosoite.
 3. Arvonta suoritetaan  31.5.2022. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi ja asuinpaikka julkaistaan Ehtasaunan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.
 4. Mikäli emme tavoita voittajaa kahden vuorokauden (48 tuntia) sisällä arvonnan suorittamisen jälkeen siitä huolimatta, että yhteyttä on yritetty ottaa sähköpostitse, voiton lunastusoikeus raukeaa ja palkinto arvotaan uudelleen.
 5. Ehta Group Oy:n työntekijät perheineen eivät voi osallistua kilpailuun.
 6. Osallistuessasi arvontaan liityt samalla Ehtasaunan sähköpostilistalle.
 7. Arvontaan on mahdollista osallistua myös hyväksymättä tietosuojaselosteemme mukaista yhteystietojen käsittelyä. Tällöin osallistuminen tapahtuu lähettämällä osallistumistiedot sähköpostitse osoitteeseen ville@ehtasauna.fi. Mainitse viestissäsi millä tavalla haluat tietojasi käsiteltävän.
 8. Ehta Group Oy:llä on oikeus muuttaa kilpailun ehtoja.
 9. Facebook tai mikään muukaan taho/kanava ei ole osallinen kilpailuun. Kilpailusta vastaa Ehta Group Oy, joka vapauttaa muut tahot vastuista ja velvoitteista.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ehta Group Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.3.2021. Viimeisin muutos 13.3.2021

1. Rekisterinpitäjä
Ehta Group Oy, Teollisuustie 16, 69950 Perho

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ville Laitila, 045-6786785

3. Rekisterin nimi
Ehta Group Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palveluiden toimittaminen ja kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita, sopimusvelvoitteiden ja asiakaslupausten täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille Ehta Group Oy:tä koskeviin markkinointi- tai mielipidetutkimustarkoituksiin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Seurantapalvelu toteutetaan hyödyntäen Google Analytics seurantapalvelua. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Asiakaskokemukset

Mikäli asiakas hyväksyy asiakaskokemuksen julkisen käytön (Rasti kohdassa “annan kokemukseni julkisesti”), asiakaskokemuslomakkeella annettuja tietoja voidaan näyttää ja hyödyntää Ehta Groupin verkkosivuilla, some-kanavilla, uutiskirjeissä sekä muussa markkinointiviestinnässä.